ติดต่อ สวพ.

Institute of Research and Development Rajamangala University of Technology Isan

744 Suranaria Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand
Phone: +66 64423 3063 Fax: +66 64423 3064

Monday to Friday 8.30 am until 4.30 pm

Email rdrmuti@gmail.com

Internal Phone number crick here               

Google Maps View

Institute of Research and Development Location

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 11

ตุลาคม 21, 2015ตุลาคม 21, 2015
e7c0584255fa6f2981e510285a9e9e4f_L

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตุลาคม 21, 2015
cscd2

ขอประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ตุลาคม 14, 2015ตุลาคม 14, 2015
52ec984cc72302fd412e2aa145a6526c_L ขอประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.old.nrru.ac.th/rdi/index.php

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ตุลาคม 14, 2015
910084c4eb3461ee8947cd42bdd4b146_L ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน Thai Top Brands ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่  30 กันยายน ถึง  4 ตุลาคม พ.ศ.2558