Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 11

ตุลาคม 21, 2015ตุลาคม 21, 2015
e7c0584255fa6f2981e510285a9e9e4f_L

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตุลาคม 21, 2015
cscd2

ขอประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ตุลาคม 14, 2015ตุลาคม 14, 2015
52ec984cc72302fd412e2aa145a6526c_L ขอประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.old.nrru.ac.th/rdi/index.php

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ตุลาคม 14, 2015
910084c4eb3461ee8947cd42bdd4b146_L ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน Thai Top Brands ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่  30 กันยายน ถึง  4 ตุลาคม พ.ศ.2558