ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณภายใต้การดำเนินการงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2562

2018-03-20

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

2017-04-18

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณภายใต้การดำเนินการงานคลินิกเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐

0000-00-00
ภาพกิจกรรมให้คำปรึกษา

คลินิกเทคโนโลยี ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้าน วทน. ณ กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้พิการ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

2018-03-22

คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับพัฒนาการอำเภอชุมพวง และหน่วยงานราชการภายในท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจความต้องการทางด้าน วทน. ภายในชุมชน

2018-03-05

คลินิกเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา

2018-02-22
ภาพกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเตรียมเส้นไหม สำหรับกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมทอมือ ภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2017-12-19

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายเชื้อจุลินทรีย์อย่างง่ายเพื่อป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูของดาวเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2017-12-19

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ (ถุงหมักพีวีซี) ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยสามขา ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมมา

2017-06-02
ภาพกิจกรรมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

ติดต่อเรา

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีกสาน นครราชสีมา