Menu

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) หัวข้อ “การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร”

 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://rdi.kru.ac.th

Last modified on วันพุธ, 30 สิงหาคม 2560 14:06

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top