Menu

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ “Human Subject Protection Course”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ “Human Subject Protection Course” ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ ที่ http://ird.sut.ac.th/humansubject2017 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2560
สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณดารณี คำสวัสดิ์ โทร. 044-224757

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top