Menu

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม "การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม"

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดให้มีโครงการอบรม "การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม" ในวันพุธที่ 12 กรฏาคม 2560 เวลา08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) อำเภอเมือง จังหวัดชียงใหม่ ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลนืได้ที่ http://goo.gl/uhL9mF ภายในวันที่ 4 กรฏาคม 2560

Last modified on วันพุธ, 28 มิถุนายน 2560 11:49

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top