สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนา มทร.อีสาน

     วันที่ 1 มิถุนายน 2563  ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมโครงการจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ”พัฒนา มทร.อีสาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  โดยมี ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้แทนอธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมี ผศ.ดร.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้

    สำหรับการจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนา มทร.อีสาน ในครั้งนี้ จัดขึ้นตื่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยสืบเนื่องจากที่ มทร.อีสานได้ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสา ได้ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ในการทำความดีเพื่อสังคมส่วนรวม และสร้างสำนึกในการมีจิตสาธารณะ

 

Last modified on Monday, 01 June 2020 15:44

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top