ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อโลกสีเขียว

I hope you are doing well. In recognizing the upcoming World Intellectual Property (IP) Day on April 26, the USPTO Bangkok Office has created the World IP Day e-poster in Thai language for posting online to increase public awareness about the role of IP in promoting innovation for a green future.  

 

As I prior informed you through a phone call, we would appreciate your cooperation in posting this poster on your organization’s online channels such as your website or Facebook page. Various versions of digital files of the poster are attached here for your use. Please feel free to add your information such as your logo or contact information that will be useful for your members and viewers.

 

The following is our suggested message to accompany the poster:
 

ในปีนี้เราเฉลิมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ในหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อโลกสีเขียว” เพื่อเน้นความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีบทบาทในการสนับสนุนให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทรัพย์สินทางปัญญาจึงถือเป็นหัวใจสำคัญของความพยายามในการดูแลโลกของเรา บ้านของเรา

 

Here is an optional English version:

 

This year we celebrate the World Intellectual Property (IP) Day with the theme “Innovate for a Green Future”, to highlight the importance of IP in supporting innovation and creativity that help create a green future. IP plays a vital role in incentivizing innovative people to develop eco-friendly products and new technologies supporting environmental sustainability. IP is at the heart of many efforts in caring for our planet, our home.

 

Thank you for participating in the global celebration of the World IP Day.

 

Should you have further inquiries or if we can be of any assistance, please let us know.

 

 

 
 

Last modified on Wednesday, 22 April 2020 14:36

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top