ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

     วช. ขอเชิญสถาบันการศึกษาของท่านส่งนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ในระหว่างงาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 ( Thailand Research Expo 2020) " ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฏาคม 2563 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนซันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ดังนี้

      1. ลงทะเบียนส่งผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ผ่านทาง www.nrct.go.th
      2. จัดส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ จำนวน 10 ชุด มาที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัยกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังสิ่งที่มาส่งด้วย

Last modified on Wednesday, 22 April 2020 13:50

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top