ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนสู่ฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์เอกสารแนบ
และดำเนินการจัดส่งเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) จำนวน 4 ชุด CD 2  แผ่น ภายในวันจันทร์ที่  13 เมษายน 2563 (เน้นชุดโครงการ) โดยดำเนนการส่งเอกสารได้ตามช่องทาง ดังนี้
1.วิทยาเขตสุรินทร์ ส่งได้ที่งานบริการการศึกษา
2.นครราชสีมา ส่งได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
 
เอกสารไฟล์แนบ
 

 

 

Last modified on Monday, 30 March 2020 12:59

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top