ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Non - Flagship program 2563)

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Non - Flagship program 2563)  โดยดำเนินการประชุมในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กับนักวิจัย และผู้ประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทุกวิทยาเขต ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Non - Flagship program 2563)

Last modified on Friday, 20 March 2020 15:13

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top