มโครงการสร้างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “ล้านนาสร้างสรรค์”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.เสาวลักษณ์  จิตต์น้อม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “ล้านนาสร้างสรรค์” ในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การบริหารงานวิจัยและพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และเสวนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า บทบาทของสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้กระทรวง อว.

 

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top