ทิศทางมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภา

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาเรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภา ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยได้นำผลงานเรื่อง ชุดควบคุมการรดน้ำต้นไม้ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมกร กรองไตรภพ และเรื่องเครื่องปิ้งอัตโนมัติ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาศรีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมจัดนิทรรศการดังกล่าว

 

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top