คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ร่วมจัดนิทรรศการและออกร้านในงานเกษตรแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ร่วมจัดนิทรรศการและออกร้านในงานเกษตรแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างการรับรู้ ผลิตภัณฑ์ชุมชนวิสาหกิจข้าวหอมมะลินครคง ภายใต้แบรนด์ “คงคุณ” พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทุกสาขาอาชีพที่สนใจ

 

 

Last modified on Wednesday, 15 January 2020 09:07

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top