การสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 3 /2562

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี  เทียมเทศ  บุญมาสูงทรง  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวรัตนา  ยี่จอหอ เข้าร่วมโครงการ “ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย” ครั้งที่ 3/2562   ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2562

 

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top