การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 2/2562

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง อธิการบดี ประธานกรรมการฯ  ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ครั้งที่ 2/2562 โดยร่วมพิจารณาแผนงบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2563 และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ ห้องประชุมภูมิปัญญาอีสาน  ชั้น 2 อาคาร 8 สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

Last modified on Tuesday, 19 November 2019 15:34

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top