สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day “ปลูกจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย สวพ.ร่วมใจ สร้างวินัยใน 7ส”

ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย ช่วยกัน ทำความสะอาด Big Cleaning Day นำทีมโดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา “ปลูกจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย สวพ.ร่วมใจ สร้างวินัยใน 7ส”

 

 

Last modified on Thursday, 14 November 2019 10:45

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top