ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2562

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญาอีสาน โดยมี ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
 

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top