ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2562

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญาอีสาน โดยมี ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top