Menu

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาและส่งเสริมการเขียนบทความที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ"

          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน "พัฒนาและส่งเสริมการเขียนบทความที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ" ขึ้น ในระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความรู้ในด้านการเขียนบทความทางวิชาการให้มีคุณภาพและถูกต้องสามารถตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ

          ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.rdi.nrru.ac.th/rdi/index_new.php หรือติดต่อคุณรุจิรา ริคารมย์ โทร 044-009009 ต่อ 9462 มือถือ 084-9845614

 

Last modified on วันพุธ, 25 เมษายน 2561 15:59

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top