Menu

ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562  ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมดวยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากร พร้อมใจกันร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โดย รศ.ดร.อาทิตย์ อัศวสุขี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  พร้อมทั้งถวายพานพุ่ม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้ด้วย

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top