Menu

กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเทคนิคการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน 10 มิถุนายน 2561

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนาดี 10 รีสอร์ทแอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดโครงการเทคนิคและกระบวนการวิจัยชุมชน กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเทคนิคการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของนักวิจัยในด้านเทคนิคการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน

Last modified on วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 09:54

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top