Menu

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านล้าหลัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านล้าหลัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมภูมิปัญญาอีสาน ชั้น 2 อาคาร 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top