Menu

ดร.อนิวรรต หาสุข ร่วมกับเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 มทร. เข้าร่วมแสดงความยินดี ในวันครบรอบ 25 ปี สกว."สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต"

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.อนิวรรต หาสุข ร่วมกับเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 มทร. เข้าร่วมแสดงความยินดี ในวันครบรอบ 25 ปี สกว."สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต" ณ Royal Paragon Hall Siam Paragon นอกจากนั้นยังได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบของการดำเนินการวิจัย ในอนาคตร่วมกันระหว่าง สกว.กับ 9 มทร. จากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว.

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top