Menu
รวมภาพกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา

รวมภาพกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา (94)

ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านล้าหลัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ณ…
ในระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ…
     ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  เยรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมหารือกับ…
     ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ทีมงาน Engagement Thailand เข้าเก็บข้อมูลโครงการประเมินพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม…
     งานบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ดำเนินการจัดโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน กิจกรรมที่ 4ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน (ปีที่…
ในวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านล้าหลังจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3 ณ…
Page 1 of 7

ฐานข้อมูลสากล



Counter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top