Menu
รวมภาพกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา

รวมภาพกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา (127)

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี…
วันที่ 18 มกราคม 2562 นำโดย ผศ.ดร.รัฐพล สมนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา และบุคลากร สวพ.…
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุมพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและวางแผนการดำเนินงาน…
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 4/2561 โดยมี…
พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2561
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 น. ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ…
       วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประธานเปิดการประชุม…
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญาอีสาน ชั้น 2 อาคาร 8…
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์…
Page 1 of 10

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top