Menu
รวมภาพกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา

รวมภาพกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา (109)

          สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ ระหว่างวันที่ 2- 4…
ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น ๕ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ…
          ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่  วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑…
ภาพบรรยากาศวัน 11 มิถุนายน 2561 โครงการเทคนิคและกระบวนการวิจัยชุมชน (กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเทคนิคการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน ณ โรงแรมนาดี…
วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนาดี 10 รีสอร์ทแอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น สถาบันวิจัยและพัฒนา…
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา (กิจกรรมที่ 2 ปรับกระบวนทัศน์ตามวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ระหว่างวันที่ 10 –…
สวพ. มทร.อีสาน ขอขอบคุณ ผอ.สวพ.มทร.ตะวันออก ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ และทีมงาน สวพ.ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการ…
Page 1 of 8

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top